نام واحد : توانگران صنعت کشت

 • استان : مرکزی
 • شهر : خمین
 • نشانی شرکت : اراک - خ...
 • تلفن شرکت : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******861جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبرخوردل
 • تلفن مدیر : ****277جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پکتین از پوست میوه جات

 • سریال مجوز : 3111385
 • شماره مجوز : 14771
 • تاریخ مجوز : 25/05/1390
 • کد محصول : 15491610
 • شرح محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%