نام واحد : صدف شیرماهر

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 3110241
 • شماره مجوز : 22160
 • تاریخ مجوز : 22/09/1385
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%