نام واحد : صدف شیرماهر

  • استان : مرکزی
  • شهر : زرندیه
  • نشانی شرکت : تهران - بلوار...
  • تلفن شرکت : *****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : زرندیه - مامونیه شهرک صنعتی
  • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : ماهر امینی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : پنیر پیتزا

  • سریال مجوز : 3110241
  • شماره مجوز : 22160
  • تاریخ مجوز : 22/09/1385
  • کد محصول : 15201256
  • شرح محصول : پنیر پیتزا
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 60%
    60%