نام واحد : مجتمع غذایی بهاران مرکزی سهامی خاص

نام محصول : بسته بندی گوشت ومرغ

 • سریال مجوز : 3112382
 • شماره مجوز : 22531
 • تاریخ مجوز : 08/10/1388
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%