نام واحد : مجتمع صنایع غذائی لبنی و بستنی میهن

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1715780
 • شماره مجوز : 87257
 • تاریخ مجوز : 16/09/1387
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%