نام واحد : جواد مصطفوی

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3112704
 • شماره مجوز : 12286
 • تاریخ مجوز : 22/05/1385
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%