نام واحد : ام الکثوم پاویر آویشن محمود مهره کش حشمت دیوان بیکی و آرین و اردلان محمود مهره کش

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1715852
 • شماره مجوز : 52429
 • تاریخ مجوز : 12/09/1369
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 1,630 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%