نام واحد : محصولات غذائی رزفام دلیجان

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 3113186
 • شماره مجوز : 2277
 • تاریخ مجوز : 09/02/1385
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%