نام واحد : غذائی سالم

نام محصول : بسته بندی کره نباتی مارگا

 • سریال مجوز : 1715959
 • شماره مجوز : 55691
 • تاریخ مجوز : 16/10/1369
 • کد محصول : 15201242
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 2,244 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%