نام واحد : صنایع بسته بندی آرین آرنوش پارس

نام محصول : بسته بندی گوشت ومرغ

 • سریال مجوز : 3113583
 • شماره مجوز : 14430
 • تاریخ مجوز : 12/06/1386
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%