نام واحد : پرژیران

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 1715960
 • شماره مجوز : 59407
 • تاریخ مجوز : 06/12/1369
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%