نام واحد : محمدحسین شربت اوغلی اصل

نام محصول : خوراک طیور

 • سریال مجوز : 1715961
 • شماره مجوز : 54154
 • تاریخ مجوز : 01/10/1369
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 11,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%