نام واحد : فرآیند فرآوری زیستی

نام محصول : نشاسته خوراکی و نشاسته صنعت

 • سریال مجوز : 1716083
 • شماره مجوز : 66028
 • تاریخ مجوز : 30/07/1385
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 572 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%