نام واحد : تعاونی پاکدیس اراک

نام محصول : افزودنیهای غذائی ادویه جات

 • سریال مجوز : 3113813
 • شماره مجوز : 10112
 • تاریخ مجوز : 26/04/1385
 • کد محصول : 15492410
 • شرح محصول : افزودنیهای غذائی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%