نام واحد : سعیدآباد

نام محصول : خوراک دام

 • سریال مجوز : 1716114
 • شماره مجوز : 69253
 • تاریخ مجوز : 07/09/1374
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 22,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%