نام واحد : فرآورده های غذایی طلیعه شهریار سیدمرتضی صباحی

نام محصول : سس گوجه

 • سریال مجوز : 1716115
 • شماره مجوز : 62312
 • تاریخ مجوز : 30/07/1375
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%