نام واحد : سید محمد حسین حسینی

نام محصول : تولید وبسته بندی گردو

 • سریال مجوز : 3115224
 • شماره مجوز : 27278
 • تاریخ مجوز : 23/11/1385
 • کد محصول : 15492150
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی گردو
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%