نام واحد : ابراهیم کفایتی

نام محصول : نمک تصفیه نشده

 • سریال مجوز : 1716207
 • شماره مجوز : 73907
 • تاریخ مجوز : 31/06/1368
 • کد محصول : 15492521
 • شرح محصول : نمک ساده تصفیه نشده
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%