نام واحد : نوین روناک

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد خ کوشاوران 5قطعه دوم سمت راست قطعه 1397 از بلوک فاز 2 آ
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : مهدی خرم طبایی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : سالاد الویه و انواع سالادها

 • سریال مجوز : 1716208
 • شماره مجوز : 29188
 • تاریخ مجوز : 09/05/1390
 • کد محصول : 15131662
 • شرح محصول : سالادالویه
 • ظرفیت : 348 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%