نام واحد : حبیب اله وحسن ومحمدورضاجعفرعلی جاسبیجاسبی

نام محصول : حلواشکری

 • سریال مجوز : 1716211
 • شماره مجوز : 36780
 • تاریخ مجوز : 12/10/1378
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 3,460 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%