نام واحد : شازاد خرسند

نام محصول : الیاف پنبه

 • سریال مجوز : 200337000000
 • شماره مجوز : 49457
 • تاریخ مجوز : 30/07/1394
 • کد محصول : 140512308
 • شرح محصول : الیاف پنبه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%