نام واحد : پسندا

نام محصول : بسته بندی حبوبات وذرت وس

 • سریال مجوز : 1716320
 • شماره مجوز : 65130
 • تاریخ مجوز : 12/08/1373
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,235 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%