نام واحد : بهزاد بستانی

نام محصول : استرلیزاسیون کودحیوانی

 • سریال مجوز : 3116947
 • شماره مجوز : 21216
 • تاریخ مجوز : 21/08/1386
 • کد محصول : 24121423
 • شرح محصول : استرلیزاسیون کودحیوانی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%