نام واحد : سید حسین ناصری

نام محصول : آبغوره

 • سریال مجوز : 1716341
 • شماره مجوز : 22876
 • تاریخ مجوز : 01/03/1392
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%