نام واحد : دوادام

نام محصول : خوراک طیور

 • سریال مجوز : 1716342
 • شماره مجوز : 301998
 • تاریخ مجوز : 01/12/1368
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%