نام واحد : دلخواه رشته

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 3116950
 • شماره مجوز : 21204
 • تاریخ مجوز : 21/08/1386
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%