نام واحد : کیمیا پروتئین اطلس

نام محصول : سوسیس و کالباس از گوشت گاو و گوساله

 • سریال مجوز : 3118032
 • شماره مجوز : 23223
 • تاریخ مجوز : 23/09/1389
 • کد محصول : 15111420
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%