نام واحد : زین العابدین رستمی

نام محصول : یخ بهداشتی (بسته بندی شدی)

 • سریال مجوز : 1716374
 • شماره مجوز : 34768
 • تاریخ مجوز : 08/06/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%