نام واحد : فرنان

نام محصول : نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 1716387
 • شماره مجوز : 32455
 • تاریخ مجوز : 10/09/1372
 • کد محصول : 15411112
 • شرح محصول : نان بربری ماشینی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%