نام واحد : پاک آرد

نام محصول : ارد گندم

 • سریال مجوز : 1716390
 • شماره مجوز : 50744
 • تاریخ مجوز : 22/01/1385
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%