نام واحد : سید مرتضی حسینی نژاد

نام محصول : اب لیمو ترش

 • سریال مجوز : 1716415
 • شماره مجوز : 28310
 • تاریخ مجوز : 04/07/1372
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%