نام واحد : علی اکبر یحیایی

نام محصول : درجه بندی و شستشوی پرماکیان

  • سریال مجوز : 1716420
  • شماره مجوز : 33194
  • تاریخ مجوز : 08/09/1372
  • کد محصول : 15112050
  • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
  • ظرفیت : 750 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : کارت شناسایی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%