نام واحد : پخش مواد غذایی یاسمن خنداب

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 3119105
 • شماره مجوز : 30365
 • تاریخ مجوز : 27/11/1389
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%