نام واحد : مجتمع انبار وسردخانه امین کوثر فخر زرند

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 3119106
 • شماره مجوز : 5140
 • تاریخ مجوز : 05/03/1388
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%