نام واحد : صنایع شیر ساوه طرح توسعه

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 3119212
 • شماره مجوز : 10676
 • تاریخ مجوز : 18/05/1388
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%