نام واحد : تعاونی تولیدفرآوردهای گوشتی ریحان مرودشت

نام محصول : بسته بندی گوشت

 • سریال مجوز : 2403158
 • شماره مجوز : 18409
 • تاریخ مجوز : 10/06/1370
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%