نام واحد : هادی کبیری دهخوارقانی

نام محصول : لپه کردن حبوبات

 • سریال مجوز : 1716557
 • شماره مجوز : 6575
 • تاریخ مجوز : 09/05/1367
 • کد محصول : 15492713
 • شرح محصول : لپه کردن حبوبات
 • ظرفیت : 490 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%