نام واحد : کشاورزی و دامپروری همدانک

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1716596
 • شماره مجوز : 44223
 • تاریخ مجوز : 25/11/1374
 • کد محصول : 15201110
 • شرح محصول : شیرمایع عمل اوری شده وخامه شیرخوراکی
 • ظرفیت : 6,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%