نام واحد : تعاونی علمی تحقیقاتی صنعتی دریای اقتصاد

نام محصول : بتاکارتن

 • سریال مجوز : 2407027
 • شماره مجوز : 4827
 • تاریخ مجوز : 24/04/1377
 • کد محصول : 15331120
 • شرح محصول : خوراک اماده ابزیان
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%