نام واحد : دانوش شش پیرمهدی نصیری

نام محصول : بسته بندی آب معدنی

 • سریال مجوز : 2412511
 • شماره مجوز : 12160
 • تاریخ مجوز : 30/04/1383
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 72,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%