نام واحد : دانوش شش پیرمهدی نصیری

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : شیراز خیابان...
 • تلفن شرکت : *****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپیدان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی نصیری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی آب معدنی

 • سریال مجوز : 2412511
 • شماره مجوز : 12160
 • تاریخ مجوز : 30/04/1383
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 72,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%