نام واحد : کشت و صنعت ساغر لارستان تغییر نام از محمد صادق محسنی

نام محصول : انواع ترشیجات

 • سریال مجوز : 2413497
 • شماره مجوز : 5152
 • تاریخ مجوز : 25/02/1384
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%