نام واحد : نیک سو محمد رحیمی

نام محصول : سوپ اماده

 • سریال مجوز : 1716620
 • شماره مجوز : 15439
 • تاریخ مجوز : 12/11/1367
 • کد محصول : 15492310
 • شرح محصول : انواع سوپ واش اماده ونیمه آماده
 • ظرفیت : 125 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%