نام واحد : نیک سو محمد رحیمی

نام محصول : آش رشته خشک - آش جو خشک

 • سریال مجوز : 1716620
 • شماره مجوز : 15439
 • تاریخ مجوز : 12/11/1367
 • کد محصول : 15492320
 • شرح محصول : اش اماده
 • ظرفیت : 190 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%