نام واحد : آرد سازان زاگرس

نام محصول : آرد سمولینا

 • سریال مجوز : 2413689
 • شماره مجوز : 11409
 • تاریخ مجوز : 18/04/1384
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 360,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%