نام واحد : تولیدی و صنعتی حقانوش پارسه

نام محصول : آب طعم دار بر پایه مالت

 • سریال مجوز : 2419410
 • شماره مجوز : 9354
 • تاریخ مجوز : 09/03/1388
 • کد محصول : 15541121
 • شرح محصول : اب معدنی طعم دار
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%