نام واحد : شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی برادران نجفی تغییر نام از حسین نجفی تیره شبانکاره

 • استان : فارس
 • شهر : فیروزآباد
 • نشانی شرکت : فیروز آباد...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فیروز آباد
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر خون

 • سریال مجوز : 2414972
 • شماره مجوز : 8324
 • تاریخ مجوز : 10/03/1385
 • کد محصول : 15111812
 • شرح محصول : پودرخون
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%