نام واحد : طلا رشد نامی

نام محصول : کنسانتره خوراک دام

 • سریال مجوز : 1716763
 • شماره مجوز : 70880
 • تاریخ مجوز : 10/05/1389
 • کد محصول : 15331161
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%