نام واحد : شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی برادران نجفی تغییر نام از حسین نجفی تیره شبانکاره

نام محصول : پودرگوشت

 • سریال مجوز : 2414972
 • شماره مجوز : 8324
 • تاریخ مجوز : 10/03/1385
 • کد محصول : 15111641
 • شرح محصول : پودرگوشت { خوراکی }
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%