نام واحد : دانچه

نام محصول : خوراک دام

 • سریال مجوز : 1716777
 • شماره مجوز : 302530
 • تاریخ مجوز : 01/02/1366
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 24,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%