نام واحد : اعظم کریمی مدوئیه

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 2415082
 • شماره مجوز : 10744
 • تاریخ مجوز : 31/03/1385
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%