نام واحد : سیب نوش بسته بندی میوه تهران

نام محصول : کنستانتره آب سیب

 • سریال مجوز : 1716836
 • شماره مجوز : 25338
 • تاریخ مجوز : 01/04/1376
 • کد محصول : 15491511
 • شرح محصول : کنسانتره سیب
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%