نام واحد : صنعتی و معدنی پاراگون ساوه

نام محصول : سنگ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 3116168
 • شماره مجوز : 5759
 • تاریخ مجوز : 02/03/1390
 • کد محصول : 26991457
 • شرح محصول : سنگ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%