نام واحد : نانکده امینتعاونی ایثارگران کام نواز

نام محصول : خمیرپیتزاازآردجو

 • سریال مجوز : 1716852
 • شماره مجوز : 34654
 • تاریخ مجوز : 09/09/1378
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%