نام واحد : حمید رامز

نام محصول : خوراکدام

 • سریال مجوز : 1716871
 • شماره مجوز : 338891
 • تاریخ مجوز : 21/06/1366
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%