نام واحد : اسماعیل توکلی

نام محصول : اردگندم

 • سریال مجوز : 1716923
 • شماره مجوز : 346203
 • تاریخ مجوز : 21/07/1366
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%