نام واحد : عباسقلی بزاربنیسی - پوستگیری گندم وجو

نام محصول : بسته بندی گندم

 • سریال مجوز : 1717005
 • شماره مجوز : 63018
 • تاریخ مجوز : 25/02/1364
 • کد محصول : 15311423
 • شرح محصول : بسته بندی گندم
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%